L/R. Mevr. Glerum, Dhr. Glerum en Hoofdmeester Boom

De school van E.J. Glerum

De school van E.J. Glerum, secretaris-penningmeester 1952-1972

"Wat een zorg was het in de jaren vijftig en zestig om de steeds maar groeiende school onder dak te brengen. Een kolfje naar de hand van Glerum, want met al dat ”uitwonen” moesten er aanvragen worden gericht tot het gemeentebestuur om extra leer- en hulpmiddelen. Dat was hem ten volle toevertrouwd. Ook moet ik terugdenken aan mevrouw Glerum met bijzondere waardering. In het vroege voorjaar ging zij op pad om nieuwe leerlingen te verwerven. Daarna hoorde je een hele tijd niets. Maar dan verscheen zij plotseling in de school en zei tegen mij: ”Hoeveel denk je?” Meestal noemde ik een wat laag aantal. ”Mis!” riep ze stralend. ”Drieënzestig!” Zulke mensen zijn goud waard in een schoolbestuur. In 1972 overleed E. J. Glerum. Ik weet niet of er in de school, waarin hij zoveel voetstappen had liggen, aandacht aan is besteed. Ik denk met weemoed aan hem terug. Moge deze bijdrage een (late) hommage zijn aan de man, die zoveel voor onze school heeft betekend."

H. J. Boom.

 

Zie je bekende namen, zie je bekende gezichten, weet je iets te vertellen? Laat het ons weten! contact
Je kunt ons ook vinden op https://www.facebook.com/archiefhetzand/ en 
https://www.facebook.com/groups/schoolhetzand/