Kinderoperetteclub ’t Zand, een onderafdeling van de Buurtvereniging ‘t Zand. Opgericht in 1951

 

1965 Baron kreeftenneus.

Geschreven door Piet Mossinkoff. De muziek van Jan Nibbering werd verzorgd door pianist L.J.L. van Hilst. Tot voor enkele jaren trad mevrouw Van Verre, thans erelid van ’t Zand, op als leidster van de kinderoperette. Deze taak werd overgenomen door mevrouw van Hemert-Wisse. Opgevoerd in de Gouden Poorte, Wagenaarstraat. Maanden geduldig repeterend, gingen aan deze voorstelling vooraf. Een volle zaal belangstellenden, die de verrichtingen van de in fleurige pakjes gestoken kinderen op het kleine podium met genoegen gadesloegen. Het verhaal speelt zich af in een koninkrijk, waar een oom van de koning, de baron van Casteliaria de lakens uitdeelt. Door tussenkomst van een fee wordt aan deze toestand een einde gemaakt. Foto's met dank aan E. van Hilst. 

 

Zie je bekende namen, zie je bekende gezichten, weet je iets te vertellen? Laat het ons weten! contact
Je kunt ons ook vinden op https://www.facebook.com/archiefhetzand/ en 
https://www.facebook.com/groups/schoolhetzand/