Blog Archief 't Zand

Het buurtschap 't Zand, tot 1941 behorend tot de gemeente Koudekerke, waar het grondgebied van oudsher zich uitstrekte tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied van Koudekerke tot de singels van de stad Middelburg. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd.

  • Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
Laatste berichten
50-jarig Jubileum juf Du Coux 1925-1975

Kleuteronderwijzeres J. du Coux in Middelburg 50 jaar voor de klas.

"Als je 't Leven hebt, is het niet zo'n kunst"

Uittreksel PZC 10 april 1975

"Als je 't Leven hebt, is het niet zo'n kunst. Als je met plezier werkt en het naar je zin hebt, vliegen de jaren immers om". Deze woorden zijn afkomstig van kleuteronderwijzeres mejuffrouw J. du Coux uit Middelburg. Ze heeft alle recht van spreken, want volgende week viert ze haar 50-jarig jubileum in het kleuteronderwijs.

Een ook in het onderwijs uniek jubileum. Op je veertiende beginnen en er met een korte onderbreking na je 65e pas uit. De pensioengerechtigde leeftijd bereikte ze al vorige maand, maar ze kreeg van het ministerie dispensatie om het schooljaar af te maken.
Toch is een dergelijk uitzonderlijk jubileum voor de betrokkene niets nieuws.  Enkele jaren geleden bereikte haar oudere zuster eenzelfde mijlpaal in het onderwijs. En wel in de geboorteplaats Rotterdam, waar zij ook zelf haar loopbaan is begonnen. Dat deze al op 14e jarige leeftijd begon, is een gevolg van het feit dat het accent van de onderwijsopleiding een halve eeuw geleden op de praktijk lag. Als kwekeling stond juf Du Coux overdag voor de klas en 's avonds volgde ze de lessen. Omdat ze voor het praktijkwerk enige beloning kreeg, een rijksdaalder in de maand, tellen deze jaren nu ook mee.

Na de beginjaren aan de dr. Kuyperschool in Rotterdam, verhuisde ze naar Rotterdam-Zuid, waar ze op de Koningin Emmaschool leidster werd. Daar bleef ze, met een onderbreking in de oorlog, zo'n 13 jaar. Daar ze in de laatste hongerswinter nogal wat te verduren had gehad, noodzaakte een zwakke gezondheid haar een poosje naar Zeeland te vertrekken om daar wat aan te sterken. Het leven in het zeeuwse land beviel haar echter dermate goed dat ze er is gebleven.

't Zand

50-jarig Jubileum juf Du Coux 1925-1975De naoorlogse periode in zeeland begon in Serooskerke, waar ze ruim een jaar bleef. Uiteindelijk kwam ze in 1947 naar Middelburg als hoofd van de toen gestichte kleuterschool 't Zand aan de Koudekerkseweg. Zij het met veel verhuizingen is 't Zand daarna het domein van de kleuteronderwijzeres gebleven. 

Na de vele huisvestingsperikelen in verband met de groei van de school, die gesticht werd door de Vereniging Christelijke School aan het Zand, kreeg mejuffrouw Du Coux een kleine tien jaar geleden in 1966 een vaste school met de toen nieuw gebouwde 'Blokkendoos' in de Leeuwerikstraat. En deze school is voor haar de definitieve huisvesting gebleven.

Lees hier meer over de Chr Hervormde Kleuterschool het Zand 1947-1985

...