Blog Archief 't Zand

Het buurtschap 't Zand, tot 1941 behorend tot de gemeente Koudekerke, waar het grondgebied van oudsher zich uitstrekte tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied van Koudekerke tot de singels van de stad Middelburg. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd.

  • Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
Laatste berichten

Geplaatst door op in Buurtschap 't Zand
Van buurtschap naar wijk

In 1840 stonden er 26 huizen met in totaal 64 inwoners in het voormalig buurtschap het Zand. Buurtschap het Zand was voor de oorlog een klein dorp op zich met als hart de Koudekerkseweg. 

Uit de archieven der Provinciale Zeeuwse Courant; de uitbreiding, die de gemeente Middelburg op 1 november 1941 heeft ondergaan door toevoeging van een gedeelte der gemeente Koudekerke, maakte het nodig een wijziging aan te brengen in de benaming van verschillende straten en aan nieuwe straten een naam te geven. Het is zeer te waarderen, dat een deel van den Breeweg de naam krijgt "Burgemeester Dregmansstraat", als een bewijs van waardering voor hetgeen burgemeester Dregman voor dat deel van de gemeente Koudekerke heeft gedaan sedert zijn komst in 1935. De Poelendaelesingel, zoals het deel van de Singel van de Winterstraat tot de Melkfabriek weder zal zijn genaamd, vindt haar voortzetting in den Poelendaelschen weg, die loopt tot aan de Koudekerkschen weg bij het begin van den Lagen weg. De Langevieleweg begint tegenover de Langenviele Buitenbrug, en loopt tot aan den Poelendaeleweg. De naam Burgerweidestraat voor de dwarsstraat van Koudekerkschen weg (niet meer Koudekerksche straat) tot Poelendaeleweg is een goede herinnering aan de Burgerweide, die grond leverde voor den nieuwbouw van arbeiderswoningen, terwijl de Baarsjesstraat, een tweede dwarsweg op dit terrein, aan de Baarsjessprink (watergang) doet denken. De Breestraat op het nieuwe grondgebied kon dezen naam niet houden, omdat Middelburg al een belangrijke Breestraat heeft, daarom kwam de naam Vlissingsche Molenstraat. Van de Kerstraat in het nieuwe stadsdeel is slechts een deel verdoopt in Kerksteeg, maar de Kerkstraat blijft hier toch ook bestaan, ondanks de Kerksteeg tussen Langedelft en Koorkerkhof. De Lage weg (aanvankelijk genoemd Haastweg) bij den Ouden Vlissingsche weg is omgedoopt in "Oosterse Lageweg".

Dan is er nog een tweetal kleinere wegen, die nog zonder naam waren, en wel het pad naast den Domburgsche watergang van den singel tot het Middelburgsche wegje. Dit zal in het vervolg heeten "Griffioenpad". Ten tweede een wegje, dat uitkomt in den Lagen weg; dit zal den naam krijgen van "Torenvliedtwegje". 

Tenslotte zij nog gewezen op de wijziging in de singelnamen. Zoals boven reeds aangegeven wordt de naam Poelendaelesingel hersteld. Van de Vlissingsche tot de Langeviele Buitenbrug heet voortaan Vlissingsche singel en van daar tot de Domburgsche watergang "Langevielesingel". Van de straten in het nieuwe stadsdeel worden zonder verandering overgenomen: Ter Hoogestraat, Ter Hooge pad, Kruisweg, Groeneweg en Nieuwe Vlissingsche weg.

In 1942 verrijst aan de westzijde in Middelburg de wijk 't Zand waar in 1941-'42 volkswoningbouw in traditionele stijl verrijst. De herbouw stokte in 1943. Bij de inundatie van Walcheren in 1944-'45 verdwijnt het Middelburgse buitengebied tot aan de bolwerken onder water. In 1945 wordt de wederopbouw opnieuw krachtig ter hand genomen. Buiten de bolwerken verrijzen de wijken 't Zand II (1947) en De Griffioen (1948)

't ZAND WORDT EEN IDEAAL WOONCENTRUM
Bewoners steken de handen uit de mouwen.
Uittreksel PZC 191e jaargang - No 48.

...
Getagged in: buurtschap t Zand