Blog Archief 't Zand

Het buurtschap 't Zand, tot 1941 behorend tot de gemeente Koudekerke, waar het grondgebied van oudsher zich uitstrekte tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied van Koudekerke tot de singels van de stad Middelburg. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd.

  • Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
Laatste berichten

Geplaatst door op in Buurtschap 't Zand
De stenen banken van Ter Hooghe

1932 Dezer dagen kreeg de politie te Koudekerke bericht, dat ter hoogte van de Stenen banken op de Koudekerschen weg 'spoken' aan het werk waren. Het is thans gebleken, dat een drietal jongens van 16 tot 18 jaar een minderwaardige daad hebben gepleegd om passerende personen aam 't schrikken te brengen.

Een dezer belhamels had een wit laken aan en werkte verder met een zaklantaarn. De beide andere jongens zaten in de bomen en schreeuwde allervreemdsoortigst of wierpen voetzoekers naar de voorbijgangers. De gemeenteveldwachter van het dorp, die tijdens de afwezigheid van zijn collega, ook op 't Zand dienst doet, stelde een onderzoek in en ontdekte o.a. dat op het hek van Vijvervreugd een doodskop stond met een licht erachter. De daders zijn twee jonges van 't Zand en een uit Middelburg.

 

1973 Het kasteel Ter Hooge kent iedereen wel, de meeste van ons echter alleen van afstand. Het is gelegen tussen Middelburg en Koudekerke en tussen de Koudekerkserweg en de Breeweg. Vanaf de meeste plekken is niet meer zichtbaar dan de ranke torens boven het bos Ter Hooge, maar vanaf de provinciale weg Koudekerke Middelburg, kun je het prachtig zien liggen over het open veld en tussen de fraaie bospartijen en juist deze plek is vroeger gekozen voor de stenen banken. Om de wandelaar of fietser, en vroeger de ‘spelerijers’ wat te laten rusten, hebben ze juist daar in de bocht langs de weg, eeuwen geleden al, twee stenen banken neergezet. Zij staan hier al sinds mensenheugenis. Hoe lang ze daar al staan, is niet bekend. Rond 1755 werd Ter Hooge door Eerste Edele Jan van Borssele verfraaid en kreeg het zijn tegenwoordige gedaante. Het is mogelijk dat de twee stenen banken toen gemaakt zijn van traptreden of bordesdelen van het oude Ter Hooge.

En nu in 1973..Nu is er een weg! Een tijd geleden al was die ene van zijn voetstuk gegooid. Nu is hij dan in plaats van hersteld, helemaal verdwenen. 


1974 Het bankje is weer terecht! Ten gevolge van de asfaltering van de weg en de egalisering van de berm schijnt hij van zijn voetstuk te zijn gevallen.  In recordtijd is de stene  bank in de zachte grond weggezakt en met gras overwoekerd. Ter Hooge is nu weer compleet.

 

...
Getagged in: buurtschap t Zand