Blog Archief 't Zand

Het buurtschap 't Zand, tot 1941 behorend tot de gemeente Koudekerke, waar het grondgebied van oudsher zich uitstrekte tot de oude stadspoorten van Middelburg. Na de aanleg van de bolwerken in 1598 reikte het grondgebied van Koudekerke tot de singels van de stad Middelburg. Op 20 augustus 1941 werd het buurtschap, onder Duits bestuur geannexeerd en bij de stad Middelburg gevoegd.

  • Home
    Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
Laatste berichten

Geplaatst door op in Buurtschap 't Zand

Toen in 1945 Walcheren droog begon te vallen, was alles overdekt met een dikke laag modder waaruit de dode, vaak met een laag mosselen en pokken bedekte bomen. Van de Stromenwijk was toen nog geen sprake. Dit gebied, ten zuidwesten van de stad, bestond voornamelijk uit laaggelegen weilanden die in de winter vaak onder water stonden. De komst van het gemaal 'De Boreel' heeft daarin veel verbetering gebracht.

Langs de Nieuwe Vlissingseweg, die de wijk ten oosten begrenst, lag een stuk weiland, dat 'De IJsbaan' heette. Er lagen wat aarden walletjes omheen om het water vast te houden, zodat men er in de winter op kon schaatsen.

Nieuwe Vlissingseweg 1920

De Nieuwe Vlissingseweg is het oudste bebouwde gedeelte van de Stromenwijk. Op één der huizen komt het jaartal 1887 voor. Langs deze weg werd rond 1880 een trambaan naar Vlissingen aangelegd. Aanvankelijk was dat een stoomtram, in 1910 vervangen door een elektrische tram. De trambaan bevond zich ten westen van de toen brede, langs de Nieuwe Vlissingseweg gelegen, watergang. In 1905 begon de Stoomtram Walcheren te rijden, die de verbinding tussen Middelburg en Domburg onderhield. De rails voor deze stoomtram liep onderlangs de dijk van het Kanaal door Walcheren en lag tot aan de reeds genoemde ijsbaan, oostelijk van de watergang. Ter hoogte van de ijsbaan bevond zich een ijzeren spoorbrug waarover de tram naar de overzijde van de watergang reed. Voordat de tram de brug opreed, moest er eerst een conducteur de brug overlopen om te kijken of de tram Middelburg-Vlissingen er niet aankwam. Daarna vervolgde de tram zijn weg via de Groeneweg naar Koudekerke.

Nieuwe Vlissingseweg 1905

Door de weilanden waarin later de Stromenwijk zou verrijzen, liep de Lageweg, thans de Oosterscheldestraat, in de volksmond ook wel genoemd het Davidswegje, naar de eigenaar van café 'Lommerrijk', die langs de Nieuwe Vlissingseweg stond. De Lageweg liep van de Nieuwe Vlissingseweg naar de Koudekerkseweg en kwam uit bij het buiten 'Toorenvliedt'. Vóór het graven van het Kanaal door Walcheren liep de Lageweg echter vanaf de Nieuwe Vlissingseweg in oostelijke richting door. Het weggetje bestaat ten oosten nog van het kanaal en heet de Oostelijke Lageweg.

Oosterscheldestraat 1958 en 1961

...
©De Wete | 1990 | 1 juli 1990 | pagina 29